Spodaj si lahko preberete predstavitve izbirnih predmetov.

Obvezni :

Retorika

Sodobna priprava prehrane in Načini prehranjevanja

Organizmi v naravi in umetnem okolju

Urejanje besedil, Multimedija, Računalniška omrežja in Robotika v tehniki

Astronomija (daljnogledi in planeti

Poskusi v kemiji

Vezenje v osnovni šoli

Obdelava gradiv

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Okoljska vzgoja

Šport za sprostitev in šport za zdravje

Vezenje in likovno snovanje

Neobvezni:

Šahovske osnove

Šport

Računalništvo

Filozofija za otroke

Nemščina