od 05.30 do 08.20jutranje varstvo učencev 1., 2. in 3. razreda
od 06.45 do 08.20varstvo učencev vozačev
od 06.45 do 07.30prihod v šolo učencev vozačev in učencev, ki imajo nulto uro pouk
od 07.30 do 08.150. ura – izbirni predmeti 7., 8., 9. r., dop., dod. pouk, RU, ID, delo s skupinami nadarjenih učencev
od 08.15 do 08.201. odmor
od 08.20 do 09.051. ura – začetek pouka za učence 1. – 9. razreda
od 09.05 do 09.102. odmor
od 09.10 do 09.552. ura
od 9.55 do 10.203. odmor, malica za učence 1. - 9. r., malica za učitelje – skupaj z učenci. Po malici rekreacija za učence 1. - 9. r.
od 10.20 do 11.053. ura
od 11.05 do 11.104. odmor, rekreacija za učence
od 11.10 do 11.554. ura
od 11.55 do 12.005. odmor
od 12.00začetek podaljšanega bivanja
od 12.00 do 12.455. ura
od 12.45 do 12.506. odmor
od 12.30 do 14.00kosilo za učence, ki so že zaključili s poukom
od 12.50 do 13.356. ura
od 13.35 do 13.557. odmor – odmor za kosilo za učence, ki imajo 7. uro pouk
od 13.55 do 14.407. ura
ob 14.45zaključek varstva učencev vozačev, odhod učencev vozačev domov
ob 17.00zaključek podaljšanega bivanja