(02) 80 51 680 info@2os-slb.si

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev dela po Poslovniku Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, ki je bil sprejet 7. 10. 2008. Predstavniki Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2022/2023

Zapisniki:

Šolsko leto 2021/2022
Zapisnik 1. seje Sveta staršev
Zapisnik 2. seje Sveta staršev
Zapisnik 3. seje Sveta staršev

Šolsko leto 2020/2021
Zapisnik 1. seje Sveta staršev
Zapisnik 2. seje Sveta staršev
Zapisnik 3. seje Sveta staršev
Zapisnik 4. dopisne seje Sveta staršev
Zapisnik 5. seje Sveta staršev
Zapisnik 6. seje Sveta staršev
Zapisnik 7. seje-Sveta staršev

 

 

 

Dostopnost