Poslovnik o delu Sveta zavoda 2. osnovne šole Slovenska Bistrica.

 

 dr. Peter Cvahte  Predstavnik ustanoviteljice
 Alenka Pušnik  Predstavnica ustanoviteljice,
 Štefanija Krhlanko  Predstavnik ustanoviteljice
 Ana Bučar  Predstavnik staršev
 Nastja Pančič Čurin  Predstavnica staršev, namestnica predsednika Sveta zavoda
 Aleksander Žnidarko  Predstavnik staršev
 Janez Ülen  Predstavnik zavoda, predsednik Sveta zavoda
 Karin Kos  Predstavnica zavoda
 Sonja Cugmas  Predstavnica zavoda
 Veronika Frešer  Predstavnica zavoda
 Urška Motaln  Predstavnica zavoda