Razred Razrednik Namestnik Štev. mat. učil.
1. a Urška Motaln Franja Justinek

P6

1. b Marija Majer mag. Karmen Kešina

P7

2. a Marjanca Frangež Katja Leva

P8

2. b Lučka Šraml Mihela Resnik

P9

3. a Miljana Vražić Jožica Pongračič

P11

3. b mag. Aleš Brezočnik Nina Potokar

N2

4. a Tanja Pravdič Jasna Vidovič

N3

4. b Marijana Jereb Klavdija Verdev

N4

5. a Sabina Povhe Marija Ülen

N5

5. b Milena Zgubič Neven Ivetić

N7

6. a Simona Rečnik Fekonja Sonja Štih

P21

6. b Darja Vtič Igor Keber

P17

7. a Andreja Novak Alenka Mikolič

P18

7. b Jure Pirš Janez Ülen

P24

8. a Manica Ferk Veronika Frešer

N21

8. b Vesna Potočnik Sonja Cugmas

N20

9. a Mojca Žunko Tatjana Kovačič

P15

9. b Tanja Keber Damijan Cigler

N14