Vodstvo Šole:

Ravnateljica: Sonja Arbeiter

Pomočnica ravnateljice: Jožica Smogavec

Strokovni aktivi glede na obdobje:

1. obdobje, vodja: Lučka Šraml

1. razred: Urška Motaln, Marija Majer, Franja Justinek, mag. Karmen Kešina

2. razred: Marjanca Frangež, Lučka Šraml

3. razred: Miljana Vražić, mag. Aleš Brezočnik

2. obdobje, vodja: Sabina Povhe

4. razred: Tanja Pravdič, Marijana Jereb

5. razred: Sabina Povhe, Milena Zgubič

6. Damijan Cigler

OPB: Tatjana Kovačič,  Jasna Vidovič, Alenka Mikolič,  Jožica Pongračič, Franja Justinek, Klavdija Verdev, Mihela Resnik, Katja Leva, mag. Karmen Kešina, Luka Husu

ŠSS: Sara Lešnik Cveček, Suzana Ramšak

3. obdobje

Vodja: Tanja Keber

SLJ: Marija Ülen, Janez Ülen, Tanja Keber

TJA, TJN: Darja Vtič, Simona Rečnik Fekonja, Veronika Frešer, Nina Potokar

GEO, ZGO, DKE: Mojca Žunko, Igor Keber

Šol. knjižnica: Jožica Pongračič

Vodja: Sonja Cugmas

MAT: Tatjana Kovačič, Sonja Cugmas, Jožica Smogavec, Sonja Štih

BIO, KEM, GOS, NAR: Alenka Mikolič, Anica Tkavc, Andreja Novak

FIZ, LAB, TIT: Vesna Potočnik, Andreja Novak, Luka Husu

ŠSS: Sara Lešnik Cveček

Vodja: Damijan Cigler

ŠPO: Neven Ivetić, Manica Ferk, Jure Pirš, Ivana Fekonja

GUM: Damijan Cigler

LUM: Jasna Vidovič

ŠSS: Sara Lešnik Cveček

Rač: Vili Krajnc

 

Računovodsko-administrativni delavci

 

Karin Kos
računovodkinja
Marija Gošnjak
tajnica VIZ
Sanja Petelinšek
knjigovodja

 

Tehnični delavci

 Ivanka Žišt
kuharica
 Anton Bevc
hišnik
 Silva Vrečko
čistilka
 Marijana Korošec
čistilka
 Lidija Leskovar
čistilka
 Alenka Vrečko
čistilka
 Katja Naveršnik
čistilka
 Janez Capl
čistilec