Skoči na glavno vsebino
(02) 80 51 680 info@2os-slb.si

Naši učenci in učenke imajo skozi celotno šolanje ogromno priložnosti, da razvijajo svoje talente na področju glasbe, plesa, gledališča in literature; lahko se vključijo v številne interesne dejavnosti na področju umetnosti, ki jih vodijo učitelji. Na šoli redno prirejamo kulturne dogodke za učence, starše in širšo javnost … Delujemo v smeri, da se lahko otrok izraža s pomočjo različnih umetniških sredstev (ples, glasba, likovna umetnost, gledališka igra, literarna dejavnost) in pri tem poglablja znanje in vrednotenje snovi, ki ga dobi v okviru rednega pouka.

Učenci so tako deležni kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje, zato smo uspešno prestali kandidacijski postopek in tako znova pridobili naziv »KULTURNA ŠOLA«, ki velja do 31. 8. 2024.

To naziv JSKD (Javni sklad za kulturne dejavnosti RS) dodeljuje osnovnim šolam, ki:

  • Izkazujejo razvejano in kakovostno kulturno delovanje na vsaj petih kulturnih področjih (na področju glasbe, literature, gledališča, plesa in folklorne dejavnosti),
  • v kulturno delovanje vključujejo večje število učencev in učiteljev,
  • redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem ter širši lokalni javnosti in
  • katerih šolske skupine sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih na različnih področjih kulture.
Dostopnost