Skoči na glavno vsebino
(02) 80 51 680 info@2os-slb.si

NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Nacionalno preverjanje znanja je postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji skupaj z drugimi strokovnjaki za posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti. Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih merilih iz treh predmetov. NPZ pišejo učenci 6. in 9. razreda na začetku meseca maja tekočega šolskega leta, za njih je opravljanje NPZ obvezno.

Šestošolci pišejo NPZ iz slovenščine, matematike in angleščine. Devetošolci pa pišejo NPZ iz matematike, slovenščine in 3. predmeta, ki ga določi minister za posamezne šole 1. 9. 2022. Na naši šoli bo letošnji tretji predmet pri NPZ za devetošolce glasbena umetnost.

NPZ poteka na šoli. Čas reševanja preizkusov pri posameznem predmetu ob koncu 6. in 9. razreda je 60 minut brez odmora. Znanje se preverja pisno. Glede na Koledar NPZ so termin za NPZ naslednji:

Datum  Aktivnosti  Razred 
Četrtek, 4. 5. 2022  NPZ iz slovenščine  6. in 9.  
Ponedeljek,  8. 5. 2022  NPZ iz matematike  6. in 9. 
Sreda, 10. 5. 202  NPZ iz tujega jezika angleščina   6.  
NPZ iz GUM  9. 

Naknadnih rokov za opravljanje NPZ ni.

Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja, učinkovito sproti preverjati kakovost učnih načrtov, pripomoči k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učenke in učence, prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja ter razvijati sposobnost učenk in učencev za presojo lastnih dosežkov.

Na spletni strani Državnega izpitnega centra je na voljo brošura Nacionalno preverjanje znanja 2022/2023, Informacije za učence in starše. Brošura je prosto dosegljiva na tej povezavi: https://www.ric.si/mma/Informacije2022_SLO.pdf/2022083012545594/?m=1661856895

Sklep, s katerim je določeno, iz katerega tretjega predmeta se bo na posamezni osnovni šoli v 9. razredu preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ) v šolskem letu 2022/2023, je dostopen na tej povezavi: https://www.gov.si/novice/2022-09-01-seznam-osnovnih-sol-v-katerih-se-bo-preverjalo-znanje-z-npz-iz-dolocenega-tretjega-predmeta-v-solskem-letu-20222023/  

Dostopnost