Učenci 8. razreda smo pri pouku državljanske in domovinske kulture ter etike obiskali občino Slovenska Bistrica.