Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev dela po Poslovniku Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, ki je bil sprejet 7. 10. 2008.

Predstavniki Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2019/2020

Razredime in priimek
1. aJernej Hren
1. bMateja Zajc
2. aEma Krajnc
2. bDanijela Pečolar
3. aNastja Pančič Čurin
3. bNivec Brezovnik
4. aMojca Kolar
4. bDavid Starovasnik
5. aNastja Pančič Čurin
5. bUrška Fijačko
6. aIrena Novak
6. bBorut Hojnik
7. aŠpela Korent Urek
7. bAleksander Žnidarko
7. cAna Bučar
8. aMiran Majer
8. bKarin Zagomilšek Cizelj
9. aNada Bukovšek
9. bAndrej Mavsar

 

Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev 2. osnovne Šole Slovenska Bistrica, ki je bila v ponedeljek, 30. 9. 2019, ob 18. uri, si lahko ogledate tukaj.

Poslovnik Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2018/2019, ki je bila v torek, 8. 1. 2019, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 1. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2018/2019, ki je bila v torek, 9. 10. 2018, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 2. dopisne seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica 25. 4. 2018, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 1. dopisne seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica 28. 11. 2017, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 3. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2017/2018, ki je bila 13. 6. 2018, si lahko preberte tukaj.

Zapisnik 2. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2017/2018, ki je bila v torek, 6. 3. 2018, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 1. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2017/2018, ki je bila v torek, 3. 10. 2017, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 2. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2016/2017, ki je bila v ponedeljek, 6. 3. 2017, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 1. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2016/2017, ki je bila v ponedeljek, 3. 10. 2016, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 2. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2015/2016, ki je bila v torek, 15. 3. 2016, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 1. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2015/2016, ki je bila v torek, 6. 10. 2015, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 2. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2014/2015, ki je bila v torek, 3. 3. 2015, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 1. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2014/2015, ki je bila v torek, 7. 10. 2014, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 2. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2013/2014, ki je bila v četrtek, 13. 3. 2014, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 1. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2013/2014, ki je bila v torek, 1. 10. 2013, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 3. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2012/2013, ki je bila v torek, 4. 6. 2013, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 2. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2012/2013, ki je bila v torek, 5. 3. 2013, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 1. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2012/2013, ki je bila v torek, 2. 10. 2012, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 1. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2011/2012, ki je bila v torek, 4. 10. 2011, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 2. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2011/2012, ki je bila v torek, 6. 3. 2012, si lahko preberete tukaj.

Zapisnik 3. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2011/2012, ki je bila v sredo, 20. 6. 2012, si lahko preberete tukaj.