(02) 80 51 680 info@2os-slb.si

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev dela po Poslovniku Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, ki je bil sprejet 7. 10. 2008. Predstavniki Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica v šolskem letu 2020/2021

Razredime in priimek
1. aVindiš Maja
1. bDovnik Mitja
2. a Repolusk Luka
2. bZidovnik Jasmina
2. cHorvat Božidar
3. aJernej Hren dr.
3. bKončan Mateja
4. aŽmaher Hribernik Andreja
4. bPečolar Danijela
5. aVeber Mateja
5. bBrezovnik Nives
5. cSlatinšek Kopše Maja
6. aKolar Mojca
6. bStadler Nataša
7. aPogorevc Andreja
7. bFijačko Urška
8. aKrampl Andreja
8. bStrnad Damjan
9. adr. Korent Urek Špela
9. bTušek Krunoslav
9. cRožič Sonja

Zapisniki:

Šolsko leto 2021/2022
Zapisnik 1. seje Sveta staršev
Zapisnik 2. seje Sveta staršev
Zapisnik 3. seje Sveta staršev

Šolsko leto 2020/2021
Zapisnik 1. seje Sveta staršev
Zapisnik 2. seje Sveta staršev
Zapisnik 3. seje Sveta staršev
Zapisnik 4. dopisne seje Sveta staršev
Zapisnik 5. seje Sveta staršev
Zapisnik 6. seje Sveta staršev
Zapisnik 7. seje-Sveta staršev

 

 

 

Dostopnost