(02) 80 51 680 info@2os-slb.si
2. osnovna šola Slovenska Bistrica

Šolska ulica 5

2310 Slovenska Bistrica

 

Telefon: 02 80 51 680

Telefaks:  02 80 51 670

Elektronska pošta: info@2os-slb.si

Podračun UJP Slovenska Bistrica: 01313-6000000353

Davčna številka: SI 52959856

VODSTVO ŠOLE
Ravnateljica: Sonja Arbeiter, sonja.arbeiter@2os-slb.si
Pomočnica ravnateljice: Jožica Smogavec, jozica.smogavec@2os-slb.si

ZBORNICA
Telefon: (02) 80 51 688

ODPOVED PREHRANE
Telefon: 031 893 689
Elektronska pošta: prehrana@2os-slb.si

 SVETOVALNA SLUŽBA
Telefon: (02) 80 51 684

Elektronska pošta: sara.lesnik@2os-slb.si

 

Dostopnost