Devetošolce obveščamo, da lahko kandidirajo za različne štipendije.

Vrste štipendij ter roki in pogoji za pridobitev so navedeni na naslednjih povezavah: