Skoči na glavno vsebino
(02) 80 51 680 info@2os-slb.si

Spoštovani starši!

Dovolite, da se vam najprej zahvalim za vso pomoč in sodelovanje pri pouku na daljavo.

Veseli me, da se odpirajo vrata za učence 1. triletja. Vsi zaposleni se bomo potrudili po najboljših močeh, da v šoli tudi ostanemo. Zato bomo upoštevali vsa priporočila za varnost in zdravje.

Prosimo vas, da pridejo v šolo samo zdravi otroci.

Učenci pridejo v šolo v torek, 26. 1. 2021, po ustaljenem urniku, kar pomeni, da poteka jutranje varstvo od 5. 30 dalje. V šolo bodo vstopali pri posebnem stranskem vhodu za 1. triletje.

Prosimo vas, da vstopajo v šolo z masko, ki jo lahko v učilnici odložijo. Pouk bo potekal v matičnih učilnicah.

Skrbeli bomo za sprotno zračenje prostorov, umivanje rok in ustrezno razdaljo med učenci. Redno bomo skrbeli tudi za sprotno razkuževanje različnih površin.

Prvi dnevi pouka v šoli bodo namenjeni druženju s sošolci in pogovoru z učitelji. Gibanje na prostem bo v ospredju v času jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in tudi pouka. Zato naj bodo vaši otroci primerno toplo obuti in oblečeni.

Priporočamo vam, da otroke sami pripeljete v šolo, čeprav bodo šolski prevozi organizirani in izvajalec prevozov zagotavlja spoštovanje vseh predpisanih ukrepov (uporaba mask, predpisana razdalja med potniki).

Učenci bodo ves čas bivanja v šoli znotraj mehurčka, tj. oddelka. Malicali bodo v matičnih učilnicah. Tudi kosilo, podaljšano bivanje in interesne dejavnosti bodo potekali znotraj oddelka oziroma mehurčka.

Zaradi varnosti ostaja šola zaprta. Starši za prevzem otroka pozvonite in počakate. V času OPB bodo učenci na prostem in na določenih lokacijah, kar bo razvidno na vhodnih vratih šole.

Videokonference in komunikacija preko telefona imajo prednost pred klasičnimi sestanki v živo.

V primeru slabega počutja oziroma bolezenskih znakov pri otroku vas bomo takoj poklicali.

Vsak nov dan v šoli naj bo priložnost za prijateljstvo in odkrivanje novega ter pristne medosebne stike znotraj mehurčka.

Verjamem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo ohraniti zdravje vseh do konca šolskega leta.

 

Ravnateljica: Sonja Arbeiter

V Slovenski Bistrici, 22. 1. 2021

Dostopnost