Učbenike učenci dobijo v prvem tednu novega šolskega leta.

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred