(02) 80 51 680 info@2os-slb.si

OBVESTILO - IZPOSOJA V ČASU POUKA NA DALJAVO

Izposoja je možna vsak dan med 13. in 14.30 uro, razen v petek ne.

Berem, da se poberem

V zadnjem času veliko časa preživimo pred zasloni. Zato se morda marsikdo sprašuje ali bomo od slej brali samo še z ekranov. Miha Kovač, avtor knjige Berem, da se poberem, pa nas skuša na argumentiran, berljiv in zabaven način prepričati, zakaj je treba brati knjige.

 

MEGA kviz

Letos je knjižnično-muzejski MEGA kviz povezan s 60. obletnico Bralne značke.  Prilagojen oz. zasnovan je za spletno reševanje. Rešen kviz mladim bralcem »velja« kot ena pesmica za  za Bralno značko.

 

  1. september – mednarodni dan pismenosti
  2. septembra zaznamujemo mednarodni dan pismenosti. Pismenost je sposobnost branja in pisanja ter zmožnost razumevanja vsakdanjih sporočil. Pismenost v današnjem izjemo digitaliziranem in globaliziranem svetu je še kako pomembna, tako za zaposlitev kot tudi za vsakdanje življenje.

»Ko se enkrat naučiš brati, boš večno svoboden«, je zapisal Frederick Douglas.

Toda na svetu je še vedno nepismenih 750 milijonov odraslih. Med njimi je kar dve tretjini žensk, veliko je mladih. Kar 260 milijonov otrok in mladostnikov ni vključenih v šole. To pomeni, da nimajo možnosti postati pismeni.

Za dvig pismenosti in bralne kulture na šoli bomo zato sodelovali pri projektu Beremo skupaj in se pridružili Nacionalnemu mesecu skupnega branja.

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2020
(8. september–11. oktober)

Ob mednarodnem dnevu pismenosti sta se uradno začela 3. Nacionalni mesec skupnega branja ter akcija Beremo skupaj.

 Učenci 7. a so obiskali šolsko knjižnico, kjer jim je knjižničarka predstavila knjige za domače branje ter jim pokazala, kako lahko sami iščejo v Cobissu. S pomočjo telefonov so brskali po Cobissu, se seznanili, ali je knjiga, ki jo želijo, v knjižnici na voljo, kako obsežna je …

 Ko so si izbrali knjigo, so jo začeli brati. Našli so si svoj kotiček in odpotovali v svet besed.

 

Dostopnost